Informasjon om styret i barnehagen 2017-2018

 Trollskogen Barnehage er en foreldredrevet andelsbarnehage, og det er foreldre med barn i barnehagen som sitter i styret.

 

Noen av styrets arbeidsoppgaver: 

  • Lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
  • Sørge for at andelslagets formål blir realisert.
  • Ansvar for barnehagens bemanning og økonomi, herunder budsjett og årsregnskap som blir lagt frem på årsmøtet
  • Fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, konsekvenser for manglende henting av barn ,dugnadsinnsats og manglende oppholdsbetaling
  • Styret ansetter daglig leder og fastsetter stillingsinstruks.

 

Styrets medlemmer:

Styrets leder: Linda Schjenken (mor til Millie på Trollungene)

Kan kontaktes på mail: schjenken@hotmail.com

 

Inez Marhaug Nesheim (mor til Iver på Askeladden)

Kan kontaktes på mail: inez_marhaug@hotmail.com

 

Guttorm Lende (far til Oscar på Askeladden)

 

Stine Lieng (mor til Calvin på Trollungene)

 

Ansattrepresentant: Anne Mette Høgstad (Barne- og ungdomsarbeider på Askeladden).

Kan kontaktes på mail: mettetroll@gmail.com

 

Styrer Gry Bergendahl deltar på alle møter