LØFT for barn

Vi jobber med LØFT i barnehagen. LØFT er en løsningsfokusert arbeidsmåte som går ut på at det du gir mest oppmerksomhet får du mest av.

Man lærer mer av å granske sine beste erfaringer enn å kartlegge sine feil. Det innebærer i praksis at vi må innta en litt annen rolle som voksen i barnehagen ved å flytte oppmerksomheter bort fra korreksjon til synliggjøring og bekreftelser av alt det som går bra i hver krik og krok i barnehagen.

Eks. sette i fokus når man sitter fint ved bordet, eller når en takker for maten; »hørte dere hva han sa?»

For å få til dette må vi gå på «lysglimtjakt» hos barna for å finne ut av hva barnet: lykkes med, greier, tar initiativ til, sier og gjør. Dette fordi vi ønsker å gi barnet sjansen til å utvikle den beste utgaven av seg selv - godt støttet av voksne veileder.

Trollskogen barnehage har deltatt på "LØFT for barn" kurs og hatt besøk av LØFT-veileder Ivar haug.

Du kan lese mer om LØFT her.