Om barnehagen

Trollskogen barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage.

Trollskogen barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Vi er tilknyttet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Vi ligger øverst på Bjørndal v/Langteigåsen med skogen som nærmeste nabo.

Vi har per tid 21 ansatte, 4 avdelinger (to småbarns- og to storbarnsavd.) med totalt 72 barn.