Veslefrikk

velkommen til veslefrikk!

Leken står sentralt hos oss. Gjennom leken lærer barna både sosial kompetanse,
motorikk og språk. Gjennom samtaler, lese bøker, samlinger med eventyr, sang,
rim og regler, får barna et rikt og godt språkmiljø.

Barna får også utvikle sine kreative sider gjennom forskjellige
formingsaktiviteter.

Vi vil være en avdeling som legger til rette for at barna får utforske sin
nysgjerrighet, kreativitet og glede gjennom hverdagens små mysterier!

Vi er glad i å være ute og vi er ute hver dag uansett vær! Hver onsdag har vi
turdag hvor vi utforsker nærmiljøet!

Vi treffes på tlf. 45686304