Presentasjon og informasjon om barnehagen

VELKOMMEN TIL TROLLSKOGEN BARNEHAGE

Informasjon og praktiske opplysninger som et supplement til årsplan og vedtekter

 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Trollskogen Barnehage er en foreldreeiet andelsbarnehage som ligger på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand. Barnehagen ligger i et barnevennlig boligstrøk med skogen som nærmeste nabo. Åpningstidene er 07.00-17.00.

 

Barnehagens uteområde har huskestativ, sklier, klatrestativ, lekehus, sjørøverskute og flere sandkasser. 

 

Barnehagen har 4 avdelinger med plass til ca 70 barn i alderen 0-6 år:

Trollungene 0-3 år         Veslefrikk 0-3år

Askeladden 3-6 år         Revenka 3-6 år

 

I romjulen, fra og med 24/12 til og med 1/1, holder vi stengt.

Onsdag før skjærtorsdag i påskeuken holder vi stengt.

På sommeren har vi stengt ukene 28, 29 og 30       

                                                          

Ved behov (ut fra antall påmeldte barn denne uken) har vi redusert åpningstid (åpent kl 08.00 – 16.00) i uke 31. Evt redusert åpningstid informeres om innen utgangen av mai gjeldende år.

Juli er betalingsfri måned.

 

TILVENNING

Før selve oppstarten kan det være lurt med et lite besøk for å hilse på barn, voksne og se på avdelingen. Det er vanlig å bruke 3 dager til en uke på tilvenning for å bli kjent med nye barn og voksne. Barnet får en kontaktperson på avdelingen som vil ha en spesielt tett oppfølging i startfasen.

Første dag bør være kort, med foreldrene til stede hele tiden. Etter hvert er foreldrene tilgjengelige, men barnet får prøve seg på avdelingen alene. Dette vurderes individuelt, noen blir veldig fort trygge, mens andre trenger foreldrene til stede over en lengre periode for å bli kjent og trygg. Avtal hvordan tilvenningsperioden legges opp med pedagogisk leder/ kontaktperson.

Ta gjerne med smokk, kosedyr e.l. som barnet er vant til å bruke.

 

DAGSRUTINER

De som kommer tidlig, spiser ofte frokost i barnehagen. For å få en hyggelig og rolig frokost, har vi erfart at det er praktisk at den voksne sitter ved bordet sammen med de som allerede har kommet. Da er det fint om barnet blir fulgt inn av den som leverer. Barna har frilek på avdelingen om morgenen.

Ca 9.30 begynner de mer tilrettelagte aktivitetene. Vi ber derfor om at vi får beskjed dersom barna kommer senere enn dette.

De små barna sover etter lunsj, mens de store er ute og leker.

Når klokken nærmer seg 14.00/ 14.30 spiser vi ettermiddagsmåltidet. Etter det siste måltidet har vi frilek ute eller inne frem til 17.00 når barnehagen stenger.

 

MATSERVERING OG KOSTHOLD

Det serveres 3 måltider i barnehagen - frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid:

o   Frokost serveres kl 07.00 - 08.30. Barna får havregrøt, frokostblanding eller knekkebrød med sunt pålegg. De minste får brød til frokost.

o   Lunsj (hovedsakelig varmmat) tilberedes av en egen kjøkkenassistent og serveres kl.11.00. På turdager lager avdelingspersonalet mat.

o   Til ettermiddagsmåltidet serveres knekkebrød/ brød og pålegg, samt frukt og grønnsaker.

Vi ønsker å ha en meny som er kombinert av gode, sunne råvarer og barnas favoritter. Vi bruker ulike typer grønnsaker for at barna skal få så sunne måltider som mulig. Vi bruker bl.a. fullkornspasta og grovt mel. Vi oppmuntrer barna til å smake på maten. Faller den ikke i smak første gang, kan de få prøve igjen senere.

Vi serverer i hovedsak fisk- og vegetarretter. Når vi unntaksvis serverer kjøtt tilrettelegger vi måltider med tanke på religiøse hensyn. Vi tilrettelegger også ut fra allergi. 

Ellers er vi opptatt av å være sukkerbevisste uten å være sukkerfrie.  

 

DIVERSE INFO

Vi bruker Kidplan (digitalt kommunikasjonsverktøy) for å sende ut informasjon til foreldre. Uke-/månedsplan, informasjon om aktiviteter/ arrangementer, månedsbrev og dagsrapporter legges i Kidplan. Viktig at alle laster ned og bruker foreldreappen (påloggingslenke til Kidplan får dere per mail ved eller i forkant av oppstart). Noe informasjon kan også komme i form av mail eller sms, eller som oppslag på oppslagstavle/ dører.

Det er lurt å merke tøyet til barnet. Barna må ha innesko eller tøfler i barnehagen (dersom brannalarmen går bruker vi ikke tid på å ta på barna tøfler/sko, men går rett ut).

I Trollskogen er vi ute uansett vær så det er viktig å ha ekstratøy liggende, samt tøy tilpasset vær og årstid. Snakk med personalet om dette - de gir gjerne råd.

Når det gjelder fotografering/ filming av barn i barnehagen: det er kun lov til å fotografere/ filme egne barn! Andre barn må ikke komme med på bildet eller filmen. Dette av hensyn til barnas personvern. På fellesarrangementer som Lucia og sommerkonsert/ forestilling kan det derfor ikke filmes eller tas bilder.

 

TURDAG

En dag i uken har vi turdag. Vi bruker skogen og nærområdet mye. Barnehagen tar med alt som trengs til turer.

 

MØTEVIRKSOMHET

Planleggingsdager: vi har 5 dager pr. år hvor barnehagen holdes stengt.

Personalet har månedlige personalmøter på kveldstid.

 

FORELDRESAMARBEID

Samarbeidsutvalget (SU) er et bindeledd mellom barnehagen og hjemmet og sikrer foreldrenes medvirkning. Det velges to representanter fra foreldre og to representanter fra de ansatte. SU godkjenner bl.a. årsplanen. 

 

SYKDOM

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen. Fravær kan meldes inn i Kidplan, eller kan sendes som sms til avdelingens telefon.

Blir barna syke i barnehagen kontakter vi foreldrene umiddelbart. Det er viktig at vi har et telefonnummer vi kan nå dere på. Sørg for at barnehagen til enhver tid er oppdatert på kontaktinformasjon (telefonnummer og mailadresse). Foreldre kan selv redigere kontaktopplysninger i Kidplan-appen.

Barn som er syke, kan ikke være i barnehagen. Sykdom måles ut fra allmenntilstand i større grad enn ut fra om/ hvor mye feber barnet har. Dersom barnet ikke er i form til å delta på det som skjer i barnehagen, er det best at barnet er hjemme.

Ved oppkast og diare skal barnet være hjemme fra barnehagen i 48 timer etter siste oppkast/ diare. Dette pga smittefare. Her følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet. Barn med feber skal ikke være i barnehagen. De må være feberfri (uten bruk av febernedsettende medisiner), og vi anbefaler en feberfri dag hjemme etter sykdom.

 

PARKERING

Vi har egen parkeringsplass som ligger i Trollstien. Ingen parkering foran porten eller foran søppelboden av hensyn til barnas sikkerhet. Parkering foran porten er kun tillatt ved varelevering. Ellers er det også viktig at dere husker på å lukke porten ordentlig og påse at «slåen» på porten er helt nede i hakket, slik at ikke porten sklir opp igjen.

 

HENTING/BRINGING

Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig at dere overleverer barnet til en voksen ved levering, og gir beskjed slik at en voksen registrerer at et barn blir hentet.

Gi også beskjed om det er en annen som henter enn den som vanligvis gjør det (informer søsken og andre som henter om viktigheten av å gi beskjed til en ansatt om at barnet er hentet). Beskjeder via barnet, søsken eller andre barn skal gjøres skriftlig.

 

ANSVARSFORHOLD MELLOM PERSONALET OG FORELDRE

Barnehagen ved personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Når foreldrene er til stede ved arrangementer o.l er det foreldrene som har ansvaret for barna.

Medbrakte eiendeler har personalet/ barnehagen intet ansvar for.

De ansatte i barnehagen kan ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller med offentlig transportmiddel uten foreldre/ foresattes skriftlige samtykke.

 

FORSIKRING

Vi har kollektiv ulykkesforsikring for barna i Gjensidige. Når det gjelder barnas eiendeler, som briller eller lignende, har barnehagen ikke forsikring som dekker dette. Foreldrene oppfordres til å tegne privat forsikring som dekker ødeleggelse/ tap av briller.

 

BETALING

Faktura for oppholdsbetaling sendes hjem og forfaller til betaling den 1. hver måned. Det er PBL Regnskap som håndterer oppholdsbetalingen for barnehagen. Bruk av e-faktura er ønskelig.

Dersom det er spørsmål vedrørende e-faktura, Avtalegiro eller purringer kan dere ta kontakt direkte på tlf: 75541690 eller sende en e-post til pbl@pbl.no.

 

KONTAKTINFO

Adresse: Trollstien 30, 1274 OSLO

 

Tlf 23 19 19 60 med tastevalg til avdelingene og daglig leder

 

Mail til daglig leder:                              styrer@trollskogen.no

Trollungene:           456 86 301             trollungene@trollskogen.no 

Revenka:               456 86 302              revenka@trollskogen.no 

Askeladden:           456 86 303              askeladden@trollskogen.no 

Veslefrikk:             456 86 304              veslefrikk@trollskogen.no                      

 

hjemmeside: www.trollskogenoslo.barnehage.no

Facebookprofil: Trollskogen barnehage