Presentasjon og informasjon om barnehagen


VELKOMMEN TIL TROLLSKOGEN BARNEHAGE

Informasjon og praktiske opplysninger som et supplement til årsplan og vedtekter

 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Trollskogen Barnehage er en foreldreeiet andelsbarnehage som ligger på Bjørndal i Bydel Søndre Nordstrand. Barnehagen ligger i et barnevennlig boligstrøk med skogen som nærmeste nabo. Åpningstidene er 7.00-17.00.

Barnehagens uteområde har huskestativ, sklie, hinderløype, sjørøverskute og flere sandkasser. 

Barnehagen har 4 avdelinger med plass til ca 70 barn i alderen 0-6 år:

Trollungene-0-3 år         Veslefrikk 0-3år

Askeladden 3-6 år         Revenka 3-6 år

 

I romjulen, fra og med 24/12 til og med 1/1, holder vi stengt.

Onsdag før skjærtorsdag i påskeuken holder vi stengt.

På sommeren har vi stengt uke 29 og 30       

                                                          

I ukene 28 og 31 har vi redusert åpningstid, dvs fra kl. 8.00-16.00

Juli er betalingsfri

 

TILVENNING

Før selve oppstarten kan det være lurt med et lite besøk for å hilse på barn, voksne og se på avdelingen.

Det er vanlig å bruke 3 dager til en uke på tilvenning for å bli kjent med nye barn og voksne.

Barnet får en kontaktperson på avdelingen som vil ha en spesielt tett oppfølging i startfasen.

 

1. dag bør være kort med foreldrene tilstede hele tiden, etter hvert er foreldrene tilgjengelige, men barnet får prøve seg på avdelingen alene. Dette vurderes individuelt, noen blir veldig fort trygge, mens andre trenger foreldrene tilstede over en lengre periode for å bli kjent og trygg. Avtal med pedagogisk leder/kontaktperson

Ta gjerne med smokk, kosedyr el. som barnet er vant til å bruke.

 

DAGSRUTINER

De som kommer tidlig spiser ofte frokost i barnehagen. For å få en hyggelig og rolig frokost, har vi erfart at det er praktisk at den voksne sitter ved bordet sammen med de som allerede har kommet. Da er det fint om barnet blir fulgt inn av den som leverer. Barna har frilek på avdelingen om morgenen.

Ca 9.30 begynner de mer tilrettelagte aktivitetene. Vi ber derfor om at vi får beskjed dersom barna kommer senere enn dette.

De små barna sover etter lunsj, mens de store er ute og leker.

Når klokken nærmer seg 14.00/14.30 spiser vi ettermiddagsmåltidet. Etter det siste måltidet har vi frilek ute eller inne frem til 17.00 og barnehagen stenger.

 

MATSERVERING OG KOSTHOLD

Det serveres 3 måltider i barnehagen: frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid:

  • Frokost serveres kl 07.00 til 08.30. Barna får havregrøt eller knekkebrød med sunt pålegg. De minste får brød til frokost.
  • Et varmt måltid tilberedes og serveres av en egen kjøkkenassistent kl.11.00. På turdager lager avdelingspersonalet mat.
  • Til ettermiddagsmåltidet serveres knekkebrød/brød og pålegg samt frukt og grønnsaker.

Vi ønsker å ha en meny som er kombinert av gode, sunne råvarer og barnas favoritter. Vi serverer grønnsaker til ettermiddagsmåltidet og bruker ulike typer grønnsaker i grytene for at barna skal få så sunne måltider som mulig. Vi bruker bl.a. fullkornspasta og grovt mel.Vi oppmuntrer barna til å smake på maten. Faller den ikke i smak første gang, kan de få prøve igjen senere.

Vi tilrettelegger måltider med tanke på allergier og religiøse hensyn.

Det serveres alltid vegetar eller retter med halal for de barna som har behov for det.

Som et prøveprosjekt høsten 2018 kutter vi ut det aller meste av melkeprodukter i barnehagen. Dette pga barn med livstruende allergi mot melk. Vi bruker melkefritt smør og av pålegg bruker vi kun brun og gul ost som inneholder melk, øvrig pålegg er melkefritt. Til måltider serveres det vann. Til frokost kan barna velge mellom brød/ knekkebrød, havregrøt og frokostblanding med havremelk. Lunsj lages med melkefrie alternativer, som havre- og kokosmelk.

Ellers er vi opptatt av å være sukkerbevisste uten å være totalt sukkerfrie. På bursdager får barna velge mellom saftis, popcorn og fruktsalat. Bursdagskosen ordnes av oss i barnehagen.

 

DIVERSE INFO

Barna må gjerne ha med seg leker hjemmefra. Fint om lekene er merket med barnets navn. Vi har noen regler når det gjelder egne leker:

  • Ikke lov å ta med noe form for lekevåpen (lekepistoler o.l.)
  • Leker må lånes bort til andre barn
  • Leker som tas med i barnehagen kan bli ødelagt eller bli borte. Dette kan ikke barnehagen ta ansvar for.

Planer og beskjeder om turer eller andre aktiviteter blir sendt på mail eller sms, som melding i Vigilo, gitt ut på barnas plasser eller hengt på oppslagstavler/ dører. Viktig å ta en titt på dette hver dag.

Det er også viktig å merke tøyet til barnet. Barna må ha innesko eller tøfler i barnehagen (dersom brannalarmen går bruker vi ikke tid på å ta på barna tøfler/sko, men går rett ut).

Her er vi ute uansett vær så det er viktig å ha ekstratøy liggende samt riktig tøy avhengig av vær og årstid. Snakk med personalet om dette -  de gir gjerne råd.

Når det gjelder fotografering/filming av barn i barnehagen: det er kun lov til å fotografere/ filme eget/ egne barn! Andre barn må ikke komme med på bildet eller filmen. Dette av hensyn til barn/ foreldres personvern.

 

TURDAG

En dag i uken har vi turdag. Vi bruker skogen og nærområdet mye. På turdagen er det fint om barna har med sekk med sitteunderlag og drikke. Drikke på turdager må være melkefri (av hensyn til barn med livstruende melkeallergi).

 

MØTEVIRKSOMHET

Planleggingsdager: vi har 5 dager pr. år hvor barnehagen holdes stengt.

Personalet har månedlige personalmøter på kveldstid.

 

FORELDRESAMARBEID

Samarbeidsutvalget er et bindeledd mellom barnehagen og hjemmet og sikrer foreldrenes medvirkning. Det velges to representanter fra foreldre og to representanter fra de ansatte. Su godkjenner bl.a. årsplanen. 

 

SYKDOM

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen. Fravær kan meldes inn i Vigilo, eller kan sendes som sms til avdelingens telefon.

Blir barna syke i barnehagen kontakter vi foreldrene umiddelbart. Det er viktig at vi har et telefonnummer vi kan nå dere på. Sørg for at barnehagen til enhver tid er oppdatert på kontaktinformasjon (telefonnummer og mailadresse).

Barn som er syke, kan ikke være i barnehagen. Sykdom måles ut fra allmenntilstand i større grad enn ut fra hvor mye feber de har. Dersom barnet ikke er i form til å delta på det som skjer i barnehagen, eller ikke kan være ute,må barnet holdes hjemme

Ved oppkast og diare skal barnet være hjemme fra barnehagen i 48 timer etter siste oppkast/ diare. Dette pga smittefare. Her følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet.

 

PARKERING

Vi har egen parkeringsplass som ligger i Trollstien. Vennligst ikke parker foran porten av hensyn til barnas sikkerhet. Ellers er det også viktig at dere husker på å lukke porten ordentlig og påse at «slåen» på porten er helt nede i hakket, slik at ikke porten sklir opp igjen.

 

HENTING/BRINGING

Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig at dere overleverer barnet til en voksen ved levering, og gir beskjed slik at en voksen registrerer at et barn blir hentet.

Gi også beskjed om det er en annen som henter enn den som vanligvis gjør det (informer søsken og andre som henter om viktigheten av å gi beskjed til en ansatt at barnet er hentet). Beskjeder via barnet, søsken eller andre barn skal gjøres skriftlig.

 

ANSVARSFORHOLD MELLOM PERSONALET OG FORELDRE

Barnehagen ved personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Når foreldrene er tilstede ved arrangementer o.l er det foreldrene som har ansvaret for barna.

Medbrakte eiendeler har personalet/barnehagen intet ansvar for.

De ansatte i barnehagen kan ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller med offentlig transportmiddel uten foreldre/foresattes skriftlige samtykke.

 

FORSIKRING

Vi har kollektiv ulykkesforsikring for barna i IF. Når det gjelder briller barnas eiendeler, som briller eller lignende, har barnehagen ikke forsikring som dekker dette. Foreldrene oppfordres til å tegne privat forsikring som dekker ødeleggelse/tap av briller.

 

BETALING

Faktura for oppholdsbetaling sendes hjem og forfaller til betaling den 1. hver måned. Det er PBL Regnskap som håndterer oppholdsbetalingen for barnehagen. Bruk av E-faktura er ønskelig.

Dersom det er spørsmål vedrørende E-faktura, Avtalegiro eller purringer kan dere ta kontakt direkte på tlf: 75541690 eller sende en e-post til pbl@pbl.no.

 

KONTAKTINFO

Adresse: Trollstien 30, 1274 OSLO

Tlf 23191960 med tastevalg til avdelingene og daglig leder

Mail til daglig leder:                   styrer@trollskogen.no

Revenka:          45686302         revenka@trollskogen.no

Askeladden:      45686303         mettetroll@gmail.com 

Veslefrikk:         45686304        veslefrikk@trollskogen.no                     

Trollungene:      45686301        trollungene@trollskogen.no

 

hjemmeside: www.trollskogenoslo.barnehage.no

Facebookprofil: Trollskogen barnehage