Trollungene

Velkommen til Trollungene!

Vi er 13 nydelige gullunger her på avdeling Trollungene.

Vennskap står sentralt hos oss. Vi er opptatt av, og snakker mye om hva det vil si å være en god venn. Vi bruker LØFT metoder for å oppmuntre barna til å trøste, hjelpe, kose og inkludere hverandre i lek.

Leken er viktig for oss. Gjennom leken utvikler barn blant annet kreativitet, språk og sosial kompetanse. 

Vi har også fokus på sang, fortellinger, rim og regler og gjennom samlinger og gode samtaler i hverdagen får barna et rikt språkmiljø.

Vi er mye ute og har turdag hver mandag. Da utforsker vi nærmiljø og tar gjerne med oss ting vi finner og bruker de kreativt i formingsgruppene våre.

Trollungene samarbeider mye med Veslefrikk (den andre småbarnsavdelingen), bl.a har vi formings- og språkgrupper sammen. 

Vi kan kontaktes på tlf: 45686301