Trollungene

DET GODE BLIKK "Det gode blikket er et velvillig blikk, et blikk som tar forgitt at barnet har både fornuftige intensjoner og viljer. Det gode blikk ser ting i beste mening og leter etter muligheter for å forstå barn." (Temahefte om de minste barna i barnehagen)

velkommen til trollungene!

Vi er nå 13 nydelige gullunger her på avdeling Trollungene

Tema vennskap er noe som står sentralt hos oss. Vi er opptatt av, og snakker mye om hva det vil si å være en god venn. Vi bruker LØFT metoder for å oppmuntre barna til å trøste, hjelpe, kose og inkludere hverandre i lek.

Leken er viktig for oss på Trollungene. Gjennom leken utvikler barn blant annet kreativitet, språk og sosial kompetanse. 

Vi har mye fokus på sang, fortellinger, rim og regler og gjennom samlinger og gode samtaler i hverdagen får barna et rikt språkmiljø.

Vi er mye ute og har turdag hver onsdag. Da utforsker vi nærmiljø og tar gjerne med oss ting vi finner og bruker de kretivt i formingsgruppene våre.

Vi kan kontaktes på tlf: 45686301