Årsplan

Barnehagen er en pedagogisk virksonhet som skal planlegges og vurderes. Det pedagogiske arbeidet skal være forankret i barnehagenloven og Rammeplan for barnehagen. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre det pedagogiske arbeidet. 

Her er utkast til Årsplan 2022-2023