Revenka

Velkommen til Revenka!

Barnegruppa teller 23 barn, i alderen 3-6 år.

Dagene fylles med mye lek og latter, sang/ musikk og bevegelse. Aktive voksne inspirerer og motiverer barna, og bidrar til å utvikle deres sosiale kompetanse. Vi bruker LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som metode, og synes det er viktig å løfte fram det positive heller enn å korrigere. 

På Revenka prioriterer vi barnas frie lek høyt. Gjennom sin fantasi og kreativitet skaper barna sin egen lekeverden. I leken trener barna på samarbeid og samhandling med andre, de kommuniserer og øver opp språk og begreper, og de øver seg på hverdagssituasjoner og bearbeider erfaringer. 

Vi er glade i å gå på tur, både i nærmiljøet, og i skogen på Bjørndal. Onsdag er fast turdag i barnehagen vår. Vi bruker uteområdet i barnehagen hver dag uansett vær :-) 

Kom gjerne på besøk!

Vi treffes på tlf. 45686302